Me kehitämme palvelujasi

Me arvioimme yrityksesi asiakaspalvelun suorituskyvyn. Tulosten perusteella laadimme toimenpiteet sen nostamiseksi.

Palvelun suunnittelu tai uudistaminen Design Sprint

Uuden palvelun suunnittelu tai nykyisen palvelun uudistaminen voi sisältää muun muassa asiakastarpeen määrittelyn, markkinakartoituksen, palvelun konseptoinnin, palvelukuvauksen tuottamisen ja liiketoimintamallin luomisen. Tutustu tarkemmin Design Sprint -konseptiin.

Palvelun tuotteistaminen

Palvelun tuotteistamisessa yrityksellä tai opiskelijalla on valmis idea palvelusta, joka tarvitsisi ryhtiä markkinointiin ja myyntiin sekä keinon kustannusten vähentämiseen. Voimme maksutta auttaa yritystä paketoimaan palvelun houkuttelevasti sekä vakioimaan palvelun poikkeamien vähentämiseksi.

Digitaalinen liiketoiminta

Suomalaisilla pk-yrityksillä on käytettävissään kaikki tarvittava osaaminen menestymiseen digitaalisessa liiketoiminnassa. Tarvitsemme vain lisää rohkeutta liiketoimintamallien ja myyntikanavien uudistamiseen. Lue lisää miten mahdollisuudet voidaan hyödyntää tehokkaasti KASKI-hankkeen tuella.

Viennin edistäminen

Yritys on kiinnostunut viemään palveluita ja tuotteitansa kansainvälisille markkinoille. Voimme auttaa sopivien kansainvälisten myyntikanavien, kumppanien ja asiakkaiden hakemisessa. Markkinakohtaisen asiantuntemuksen hankkimista yrityksen käyttöön hanke voi tukea 50 %.

Tietoa KASKI-hankkeesta

Teknologiakeskus TechVilla Oy:n KASKI - Kasvua ja uutta arvoa osaamisella -hankkeessa kehitetään Uudenmaan teollisuusyritysten palveluja. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2016 - 28.2.2019, ja sitä rahoittavat Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta Uudenmaanliitto sekä KUUMA-kunnat.