Parempaa tulosta palveluilla

Palveluita tuotteistamalla ja konseptoimalla saat lisämyyntiä sekä pidät asiakkaasi tyytyväisempinä. KASKI-hankkeesta saat tukea palvelujesi kehittämiseen.

Sovi maksuton kartoitus

Voit selvittää miten yrityksesi hyötyisi KASKI-hankkeesta ottamalla yhteyttä kehen tahansa hankkeen asiantuntijaan. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@techvilla.fi.

Toni Popovic

Toni Popovic

Projektipäällikkö, 040 588 407

DI Toni Popovic on käyttäjä­keskeisen tuote­kehityksen ja käytet­tävyyden ammat­ti­lainen, jolla on laaja koke­mus erilaisten liike­toimintojen kehit­tämisestä sekä digi­taalisten ratkai­sujen hyödyn­tämisestä sekä suun­nittelun että tuo­tan­non haas­teiden rat­kaisemisessa.
Mikko Koskela

Mikko Koskela

Yrityskehittäjä, 0400 660 946

DI, MBA Mikko Koskela on senioritason liike­toiminta- ja yritys­kehityksen ammat­tilainen, jolla on pitkä käytän­nön kokemus erilaisten liike­toimintojen kehit­tämisestä ja johta­misesta tekno­logia­teol­lisuudessa. Hänellä on myös yrittäjä­kokemusta.

Tietoa KASKI-hankkeesta

Teknologiakeskus TechVilla Oy:n KASKI - Kasvua ja uutta arvoa osaamisella -hankkeessa kehitetään Uudenmaan teollisuusyritysten palveluja. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2016 - 28.2.2019, ja sitä rahoittavat Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta Uudenmaanliitto sekä KUUMA-kunnat.